Hem

Om oss

Kontakt

Projekt

Press

Hem

Om oss

Kontakt

Projekt & Arbeten

Press

Mål & Vision

Youngstival

Youth development
& spaces to grow

Youngstival

  Youth development
  & spaces to grow

Ungdomsutveckling
& utrymmen att växa

Youngstival är en ideell förening som arbetar med ungdomsutveckling och social hållbarhet. En verksamhet som starta 2018 genom en ungdomsfestival som bidrog till engagemang från ungdomar i Skåne nordost. Vårt arbete bygger på motivation och individuell utveckling med syftet att verka som en plattform där unga ska våga tro på sig själva och våga hitta sin fulla potential. En plats där unga känner delaktighet och ett värde samt skapar vi en meningsfullfritid. Vi bygger framtidens förebilder och unga ledare.

Jämställdhet & hållbarhet

Youngstival integrerar ungdomar från olika stadsdelar, etniciteter och bakgrund. För vår verksamhet är det viktigt att ha en så jämställd verksamhet som möjligt och även i våra projekt skapar vi utifrån detta perspektiv. Inom föreningen skapar vi dialoger för jämställda synpunkter kring till exempel artistbokningar och aktiviteter. Idag har föreningen medlemmar som är lika många unga killar som tjejer. Varje år röstar vi fram en jämställdhetsansvarig.

Vi arbetar för att alla ungdomar ska få samma möjligheter och vara inkluderande oavsett kön, sexuell läggning, bostadsort, funktionsnedsättning, utbildnings och inkomstnivå samt etnicitet och religion. Vi sprider kunskap och är tillgängliga för alla unga.

Kontakt

Tim Omorogieva

Verksamhetsutvecklare

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier!