Hem

Om oss

Kontakt

Hem

Om oss

Kontakt

Youth development & spaces to grow

Ungdomsutveckling
& utrymmen att växa

Välkommen till Youngstival, där vi tar ungdomsutveckling och motivation till en ny nivå! Vi är inte bara en organisation – vi är en rörelse som sträcker sig bortom traditionella gränser för att möta ungdomars behov och önskemål på ett dynamiskt och anpassningsbart sätt. Vad gör oss annorlunda? Vi förstår att varje ung person är unik, med sina egna drömmar, utmaningar och mål. Därför arbetar vi inte enligt en enkel mall. Istället skräddarsyr vi vårt stöd efter individuella behov och önskemål. Vi är inte bundna av strikta strukturer eller standardiserade program – istället anpassar vi våra insatser för att passa varje ungdoms unika resa mot framgång.

Men vår differentiering stannar inte där. Vi fungerar som en paraplyorganisation, vilket innebär att vi inte bara fokuserar på våra egna tjänster och resurser, utan också agerar som en bro till andra organisationer och resurser som kan vara till nytta för ungdomar. Genom att sammanföra olika aktörer under ett gemensamt tak kan vi erbjuda ett omfattande stödnätverk som täcker allt från karriärrådgivning och mental hälsa till fritidsaktiviteter och samhällsengagemang.

Med Youngstival är möjligheterna oändliga. Vi tror på att ge ungdomar verktygen och resurserna de behöver för att uppnå sin fulla potential, oavsett vilka hinder som kan dyka upp på vägen. Tillsammans skapar vi en framtid där varje ungdom kan blomstra och nå sina drömmar.

Välkommen till Youngstival – där varje person resa är unik och varje dröm är möjlig att uppnå!

Jämställdhet & hållbarhet

Youngstival integrerar ungdomar från olika stadsdelar, etniciteter och bakgrund. För vår verksamhet är det viktigt att ha en så jämställd verksamhet som möjligt och även i våra projekt skapar vi utifrån detta perspektiv. Inom föreningen skapar vi dialoger för jämställda synpunkter kring till exempel artistbokningar och aktiviteter. Idag har föreningen medlemmar som är lika många unga killar som tjejer. Varje år röstar vi fram en jämställdhetsansvarig.

Vi arbetar för att alla ungdomar ska få samma möjligheter och vara inkluderande oavsett kön, sexuell läggning, bostadsort, funktionsnedsättning, utbildnings och inkomstnivå samt etnicitet och religion. Vi sprider kunskap och är tillgängliga för alla unga.

Kontakt

Eyobel Samson

Verksamhetsledare

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier!