Hem

Om oss

Kontakt

Hem

Om oss

Kontakt

Projekt & arbeten

Festival

Youngstival integrerar ungdomar från olika stadsdelar, etniciteter och bakgrund. För vår verksamhet är det viktigt att ha en så jämställd verksamhet som möjligt och även i våra projekt skapar vi utifrån detta perspektiv. Inom föreningen skapar vi dialoger för jämställda synpunkter kring till exempel artistbokningar och aktiviteter. Idag har föreningen medlemmar som är lika många unga killar som tjejer. Varje år röstar vi fram en jämställdhetsansvarig. Vi arbetar för att alla ungdomar ska få samma möjligheter och vara inkluderande oavsett kön, sexuell läggning, bostadsort, funktionsnedsättning, utbildnings och inkomstnivå samt etnicitet och religion. Vi sprider kunskap och är tillgängliga för alla unga.

Förebilder, unga ledare

Youngstivals arbete utgår utifrån vår målgrupps behov och önskemål. Våra medlemmar påverkar beslut och är med i föreningens planeringsarbete.

Ung Entreprenör

Här får unga chansen att ”flasha” sina idéer som de känner att de vill utveckla men kanske inte vet hur. I programmet går man igenom olika steg för att sedan kunna ta sin idé vidare. Syftet är att skapa intresse för entreprenörskap och få färdigheter i hur en idé blir verklighet. Kanske är det fortsättningen efter ett UF-företag. För att ta deltagaren vidare kommer vi samverka med övriga aktörer i kommunen. Projektet kommer bygga på: – Vägledning – Workshops – Gruppdynamik, NABC modellen – Eget arbete – Entreprenörskap – Presentationsteknik – Pitch

Loop by Youngstival

Loop erbjuder varje deltagare en personlig handledning, där deltagaren är med och utvecklar en individuell handlingsplan utefter förmåga och förutsättningar. Med en individuell planering och personlig handledning utvecklar vi tillsammans deltagarens färdigheter i att söka jobb eller studier. Loop erbjuder en vägledning som är individuellt anpassat med fokus på arbetsmarknaden. Utifrån arbetsmarknaden görs individuella matchningar mot studier som i framtiden kommer att leda till målet en anställning. Tillsammans med deltagaren skapas en framtidsplan med framtidsmål vilket motiverar den enskilde för personlig utveckling.

Kontakt

Tim Omorogieva

Verksamhetsutvecklare

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier!