Hem

Om oss

Kontakt

Hem

Om oss

Kontakt

Mål & Vision

Mål

●Arbeta utifrån målgruppens behov och önskemål.
● Relationsfrämjande ledarskap.
● Stärka ungas inflytande.
● Arbeta områdesöverskridande.
● Trygg sysselsättning.
● Främja ungt ledarskap och förebilder.
● Omfördelning av resurser.
● Social hållbarhet – tillgängligt för alla och jämställdhet.
● Stärka samverkan mellan aktörer som arbetar med liknande frågor. § Känslan av
självförverkligande.
● Sociala och hållbara aktiviteter.

Vision

Idag sker våra aktiviteter och arbeten på olika platser runt om i kommunen. Detta kan påverka
deltagarens inkludering och vårt relationsfrämjande arbete. Vår vision är att skapa en fysisk och
central mötesplats med ett syfte. Här kan vi anställa ungdomsledare samt vara en samlingsplats för
övriga organisationer som arbetar mot liknande mål och målgrupp.

Youngstival arbetar mot följande mål inom agenda 2030

God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt § Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande
Ingen fattigdom

Kontakt

Tim Omorogieva

Verksamhetsutvecklare

Glöm inte att följa oss på våra sociala medier!